PRZYTWIERDZENIE SPRĘŻYSTE SB-4

W wyniku prowadzonych prac projektowo-badawczych opracowano nowy kształt łapki sprężystej SB-4 w pełni zamiennej z łapką SB-3.

System mocowania sprężystego SB-4 będący naturalnym następcą SB-3 charakteryzuje się:

  • Zmniejszeniem naprężeń stykowych pomiędzy łapką sprężystą a izolacyjną wkładką dociskową o ok. 20 %.

  • Zmniejszeniem o ok. 10 % naprężeń w przekroju łapki położonym na jej osi symetrii mającym wpływ na zwiększenie trwałości montażowej łapki.

  • Zgodnością charakterystyki sprężystości w stosunku do SB-3.

  • Zachowaną możliwością stosowania dotychczasowych narzędzi montażowych, w tym również mechanicznego urządzenia AP 11.

  • Pełną zamiennością z dotychczas stosowanym przytwierdzeniem SB-3.